KURALLAR

“XONE DESIGN AWARD”a katılmak için gerekli olan başvuru, ürün açıklama ve sunum kuralları aşağıda sıralanmıştır:

 Ödül Başvurusu

  1. Ödül şartnamesi, ödüle katılım koşulları ve ödül ile ilgili tüm dokümanlar “www.xonedesign.com” web sitesinden temin edilecek ve ödüle başvurmak için form web sitesi üzerinden doldurulacaktır. Aynı zamanda olabileceği gibi önce başvuru formu doldurulup, sonrasında son başvuru tarihi olan 28 Mart 2022 Pazartesi saat 24.00’e kadar ürün fotoğraflarını, renderlarını ve açıklamalarını içeren A1 paftalar, ayrıca açıklama metni ile ıslak imzalı kurum onayı (Başvuru Belgesi 2. Bkz Kurumsal Kategori Özel Şartları Madde b)’nın teslimleri yapılabilir. 

b.   Tüm katılımcılar web sitesinden temin edilecek “XONE DESIGN AWARD ŞARTNAMESİ”ni okuduktan sonra, aşağıda listelenen başvuru belgesinin web sitesi (www.xonedesign.com) aracılığıyla doldurulması ve yüklenmesi suretiyle ödüle katılım sağlayabilirler: 

Taahhütname (Başvuru Belgesi 1) 

c. Ödüle başvuranlar tasarımlarını son başvuru tarihine kadar (28 Mart 2022 Pazartesi saat 24:00) her bir fotoğraf veya render yeterli çözünürlükte olmak üzere 300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında eklenmiş olarak beyaz zeminde, maximum 3 pafta ve her bir pafta maximum 20 mbyte A1 yatay boyutta hazırlanmalıdır. Pafta üzerinde açıklama metni yer almalıdır. Ödüle aday projeler, kurum, marka/ürün isimleri pafta üzerine ve dosya adı olarak yazılmış olarak xonedesign@xonedesign.com email adresine gönderilecektir. Gönderimler dosya transferi programları aracılığıyla yapılacaktır ve katılımcılar tarafından, başvuruların teslim alındığına dair, raportörlükten teslim alındı tutanak maili ile takip edilecektir.

 Aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde, yatay olarak kullanılacak bu paftanın üst kısmına kurum, marka/ürün ve kategori bilgileri, pafta içinde istenilen sunum tekniğinde tasarımı açıklama metni hem Türkçe hem de İngilizce olacak şekilde her bir dilde Minimum 300 Maximum 500 kelime ile yazılacaktır. Açıklama metni tasarımın ihracat potansiyeli, yurtiçi ve yurtdışındaki (varsa) pazarlama stratejileri, yenilikçilik, farklılık, işlevsellik, estetik, kullanıcıya ve çevreye sağladığı katkı, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik konularını içermelidir.

 

ALAN 1 (KURUM, MARKA/ÜRÜN VE KATEGORİ BİLGİLERİ) 

ALAN 2 (TASARIM AÇIKLAMASI – TÜRKÇE VE İNGİLİZCE YAPILMALIDIR)


 

Teslim

a. Teslim edilmesi gereken belgeler

•   Başvurulan paftada üretilmiş ürünün fotoğrafı, prototip veya numune üretim fotoğrafı zorunludur, 3B renderlar istenirse ayrıca yer alabilir.

•   Proje hakkında ve görsellerle ilişkili açıklamalarda neden ödüle aday olduğu ve tasarımın özellikleri çok net anlatılmalıdır

•   Ürün Tasarımlarını anlatmak amacıyla video filmi teslim edilmelidir. Video film ürünün çevresinden görüntülerle üç boyutlu algılanmasını sağlamalı ve en fazla 1 dakika olacak şekilde yatay ve MP4 formatında hazırlanmalıdır. Katılımcının kimliği açık eden herhangi bir ses, görüntü, yazı olmamalıdır.

•   Pafta üzerindeki tasarım açıklama metni ayrıca .doc ya da .docx formatında teslim edilmelidir.

•   Islak imzalı kurum onayı

•   Ekip üyeleri tarafından ayrı ayrı imzalanmış Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Formu. (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma Ve Bilgilendirme Formu şartname ekindedir.)

b. Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenmesini takiben başvuru formunun ödül sekreteryası tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir.

c. Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, ödül ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru formunun doldurulması tek başına yeterli değildir. Yukarıda belirtilen teknik koşulları sağlayan tasarımların son başvuru tarihi olan 28 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar xonedesign@xonedesign.com email adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tasarımını gönderip, başvuru formunu doldurmayanların da başvuruları dikkate alınmayacaktır.

d. Katılımcı kurumlar ödüle istedikleri sayıda tasarım ile, hepsi için ayrı başvuru yapmak şartıyla başvuru yapılabilirler.

e. Başvuru formunun doldurularak web sitesine yüklenmesi, ödüle başvuran kurumların ödül şartnamesi hükümlerine uygun olduğu ve katılımcıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait olmak üzere kabul ettiği anlamına gelmektedir.

f. Katılımcı kurumların isimleri, iletişim bilgileri, kimlikleri sadece ödül sekreteryası ve Birlik tarafından bilinecektir.

g. Ödüle aday olan tasarımların başvuru sahipleri ve onay belgesini teslim etmiş olan kurum yetkilileri, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.


SeramikTasarimOdulleri

   
Bize Ulaşın İletişim Formu Hızlı Erişim

Ad Soyad (*)
E-posta (*)
Telefon (*)
Mesajınız
 
(*)doldurulması zorunlu alanlar

 
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat, Çankaya
Telefon: +90.312.447 27 40
E-mail: xonedesign@xonedesign.com
 
http://www.ccst.org.tr/ http://www.turkishceramics.com/ http://www.turkishglass.org/ http://www.ccst.org.tr/